Festivalsjef
Bård Flikke

Daglig leder
Ulrich Bang Sørensen (vikar)
Merete Moum Lo (permisjon 1.9.16 – 30.4.17)

Produsent
Gaute William Karlsson

Bookingsjef
Kim Aasli

Sponsoransvarlig
Aleksander Schei 

Frivilligansvarlig
Guro Furunes Pettersen