Et av Norges mest miljøvennlige kulturarrangement!

Hele 9 av 10 av våre publikummere synes dette er viktig. Det digger vi!

Pstereo er en miljøfestival og har jobbet med miljøtiltak siden dag en. Vi har strenge rutiner for innkjøp og analyserer våre innkjøp med hensyn på materialer, produksjon og frakt. Samlet sett ønsker vi å redusere vårt CO2 avtrykk og skape en festival som kan gi positive ringvirkninger på alle involverte.

20160803 - Pstereo miljømål 2016-2018

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Pstereo bryr seg om kloden vår – derfor jobber vi med dette hver dag året igjennom – for det er summen av alle dagene som betyr noe. Våre vaner og valg!

Janina Lamøy, miljøansvarlig Pstereo

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Bærekraftige valg i alt vi gjør
Vi vet at det vi gjør i hverdagen har stor betydning – det bygger vaner og inspirerer menneskene rundt oss. Vi jobber med Miljø og bærekraft i alt vi gjør – ikke bare under festivalen, men hele året rundt. Det har vist resultater.

Søppel
Gjenvinning og sortering er hovedmiljøfokuset til Pstereo. Vi har alltid fokusert på å gjenvinne mest mulig av vårt søppel. Med 2013 som vårt beste år hittil, har vi klart en sorteringsgrad på 63 prosent og en materialgjenvinningsgrad på 51 prosent. Vi ønsker å forbedre oss ytterligere og satser på redusert avfallsmengde per publikummer i 2016.

Mat
Pstereo ønsker å levere kvalitetsmat som er produsert på miljøvennlig vis. Pstereo satser på kortreist mat og streber etter å ha mest mulig lokale aktører på matfronten. Vi oppnådde gullmerket fra Debio i 2014 og skal fortsette med høy grad av økologisk mat. Les mer om miljøaspektet ved økologisk mat her & her.
10 grunner til å velge økologisk!

NU
Når Pstereo jobber med søppel har vi et fantastisk team med på laget. Vi har et tett og godt samarbeid med Natur og Ungdom som hjelper oss med å holde festivalområdet ryddig og rent. De jobber under opprigg, festivalen og ved nedrigg. Vi kunne ikke klart oss uten NU og synes de er råflinke!

Energi og transport
Pstereo ønsker å redusere energiforbruket på festivalen. Derfor satser vi på å bruke mest mulig LED-lys, samt bytte ut noen av våre biler med el-biler. Vi ønsker å redusere antall kilometer og forbruk av diesel på transportavdelingen. Dette inkluderer både varetransport, persontransport og trucker på området. Dette er utfordrende og vi har ikke helt nådd det målet vi har satt oss selv. Vi jobber tett sammen med profesjonelle riggere og transportansvarlige for å klare og nå målene våre. Vi har gode skjema for transportbestilling som gjør at det skal gå an å samkjøre ulike transportbehov.

Mobilbillett
Pstereo ønsker å påvirke festivalgjengere til å tenke miljøvennlig. Vi lanserte i 2014 at det nå var mulig å bruke mobilen for å scanne billett, og dette er takket være Billettportalen. Vi skal fortsette å fokusere på mobilbilletter og håper enda flere benytter seg av denne muligheten i 2016. La oss sammen jobbe mot en bedre framtid!