Frivillig-avtale

BETINGELSER

Arrangørens ansvar og rettigheter: 

 • For arbeidet du utfører, er arrangør forpliktet til å gi deg festivalpass til Pstereo. 
 • Arrangør er pliktig å gi deg beskjed om når og hvor du skal møte opp 
 • Arrangør er pliktig å gi deg nødvendig informasjon om arbeidet du skal utføre. 
 • Arrangør er pliktig å gi deg informasjon om hvilken kontaktperson som er ansvarlig for det området du skal jobbe med. 
 • Arrangør er pliktig å legge til rette for et godt arbeidsmiljø, samt mat og drikke for deg de dagene du jobber i tillegg til frivillig t-skjorte. 

 

Frivilliges ansvar og rettigheter: 

 • Som frivillig er du forpliktet til å jobbe avtalte timer for å motta pass. 
 • Som frivillig er du forpliktet til å møte presist til arbeidsøktene. Ved fravær må du snarest gi beskjed til frivilligansvarlig eller til ansvarlig kontaktperson for ditt område. 
 • Som frivillig forventer arrangøren at du bidrar så godt du kan og er med på å skape et godt arbeidsmiljø. 
 • Du kan ikke være påvirket av alkohol eller andre rusmidler i arbeidstiden. 
 • Som frivillig skal du ikke gi uttalelser til pressen på vegne av festivalen.
 • Frivillig t-skjorten skal du ha på når du er på jobb. Du kan bruke t-skjorten så mye du vil etter festivalen, men kun når du er på jobb under festivalen.
 • Om du henter du festivalpass men ikke jobber avtalt timer eller det er andre avtalebrudd og du ikke kan fremvise legeerklæring vil du bli fakturert summen av et festivalpass i tillegg til en pålydende sum på 650,- for ekstra kostnader. 
Les mer